Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

Burn out-begeleiding en re-integratie na burn out

Langdurige stress kan uitmonden in burn out. Het niet (h)erkennen van overmatige stress is het grootste gevaar voor de onwikkeling van overspannenheid en burn out. Een gevolg kan zijn een beschadiging van het lichaam: de hormonenhuishouding en het immuunsysteem kunnen geheel van slag raken. Stress heeft ook invloed op het cholesterolgehalte.

Burn out gaat onder andere gepaard met extreme vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, slaapproblemen en labiliteit van het autonome zenuwstelsel.

Op het moment dat je in een burn out-situatie zit is alles te veel. Je wil dan zeker niet denken aan gespreksvoering om je leven in beeld te krijgen. In de burn out-begeleiding vindt herbepaling van je persoonlijke grenzen plaats. Gefaseerd, stapje voor stapje, op je eigen tempo, een nieuwe blik vooruit zien te krijgen. Door rust in te brengen in je bestaan geef je het lichaam de kans terug te komen tot een bepaalde balans. Pas vanuit die positie kun je inzicht krijgen in je problematiek en verder nadenken over terugkeer in het arbeidsproces of mogelijk een ommezwaai in je bestaan creëren.

De burn out-belegeiding zal plaatsvinden aan de hand van deze fasen.

Webdesign: Thijs van Bree