Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

Coaching en counseling

Coachen is de begeleiding bij de toepassing en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op handelen en effectiviteit. Als coach  werk ik vooral doelgericht. Ik begeleid mensen bij hun persoonlijke en/of werkproblemen, bij het overwinnen van obstakels om hun
doel te bereiken. De knelpunten kunnen betrekking hebben op privéomstandigheden maar ook in de werkomgeving. In de werkomgeving kan coachen eveneens plaatsvinden op competentieontwikkeling of loopbaanplanning.

Counseling is een gespreksvorm waarin de cliënt centraal staat met een persoonlijk probleem of een praktisch probleem waar persoonlijke kanten aan zitten. Persoonsgebonden kenmerken spelen hierbij vaak een rol.  De situatie kenmerkt zich door het feit dat de cliënt vast zit/loopt in bepaalde omstandigheden.

Verschillende aspecten van de mens zijn in meerdere, mindere mate of soms niet zichtbaar – denk maar aan de ijsberg – , maar wel heel belangrijk voor het functioneren van de mens in zijn directe omgeving, zowel in werk als privé. Als counselor help ik de knoop te ontwarren en helderheid te krijgen, door middel van feedback en adviezen om op die manier het proces van persoonlijke groei te structureren en inzichten te verkrijgen.

Tijdens de gesprekken is de coach/counselor de spiegel, de steun en de stimulans voor de cliënt om het zelf te doen, om de eigen krachten, de eigen mogelijkheden te hervinden. Als coach/counselor help ik de cliënt te reflecteren, analyseren, verhelderen en vooral te leren.

Toepassingen van coaching/counseling gebeurt op de meerdere gebieden. Door op de link te klikken vind je meer informatie over het betreffende onderwerp:

  • Personal coaching: als sparringspartner in je ontwikkeltraject in werk of privé.
  • Competentieontwikkeling: coachen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden met name in de werkomgeving.
  • Stresscounseling: gespreksbegeleiding waarbij de nadruk specifiek ligt op het terrein van stress: bij stressgerelateerde klachten of ter voorkoming hiervan.
  • Burn out-begeleiding: gesprekken en training bij overspannenheid en burn out.
Webdesign: Thijs van Bree