Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

Stresscounseling: preventief of curatief

Bij deze counselingsvorm ligt de nadruk specifiek op het terrein van stress, bij stressgerelateerde klachten of ter voorkoming hiervan.  

Stress is een ernstige verstoring van het evenwicht tussen de eisen die door een bepaalde situatie worden gesteld en de capaciteiten die aanwezig zijn om aan die situatie het hoofd te bieden, terwijl hantering van de situatie belangrijke gevolgen heeft.

Werkdruk is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dit heeft gevolg voor de werktevredenheid en de groei van stressgerelateerde klachten, zoals RSI, burn-out en chronische vermoeidheid.

Maar ook door privé-omstandigheden kun je ervaren dat je in de knel zit, in een situatie waarin je het niet (meer) ziet zitten. Na een scheiding, een ziekte (van jezelf, je kind of je partner), verlies van een dierbaar persoon, conflict in gezin/familie of andere emotionele omstandigheden kan er sprake zijn van stress en het ontstaan van stressgerelateerde klachten als slapeloosheid, futloosheid, eetstoornissen, angstgevoelens, hartkloppingen, etc.

Stress wordt pas stress als je voor jouw gevoel geen keuzemogelijkheden hebt, met name bij omstandigheden die je overkomen en die uitzichtloos lijken.

Door aandacht te hebben voor stressfactoren in je leven, deze in kaart te brengen kun je op zoek naar mogelijke oplossingen. Je innerlijke veerkracht en vitaliteit zijn hierbij bepalende factoren. Waarvan krijg je energie? Wat doet je (weer) sprankelen? Hoe kun je dit inzetten bij het omgaan met stress in je leven?

De antwoorden zitten in jezelf, je hebt alleen even een zetje nodig om ze te zien, naar boven te halen en in te zetten in je leven.

In een reeks gesprekken gaan we samen op zoek naar het concreet benoemen van de dingen waar je last van hebt en wat er in je mogelijkheden ligt om verandering in je leven te brengen.

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

Webdesign: Thijs van Bree