Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

Stressmanagement: voorkomen dat stress een verzuimoorzaak wordt

Een medewerker die “in balans” is, is minder ziek en presteert beter! Dat betekent voor de organisatie minder kosten (ziekteverzuim) en meer opbrengst. Alleen daarom zou elke onderneming er alles aan gelegen moeten zijn ervoor te zorgen dat de medewerker goed in zijn vStress kan een dwarsligger zijn!

Stress is een fysiologisch proces in ons lichaam. Stress zorgt ervoor dat het lichaam overgaat tot actie. Zonder stress zouden we niet kunnen functioneren. Dit is positieve stress. Als stress echter te langdurig is en niet afgewisseld wordt door rust en ontspanning ontstaat negatieve stress. Als we spreken over stress als ziekteoorzaak dan hebben we het over negatieve stress. Het proces kan als volgt
verlopen:

Langdurige negatieve stress  >>  overspannenheid  >>  burn out.

Stress kan werk gerelateerd en niet-werk gerelateerd zijn.

Werkgerelateerde stress kan ontstaan bij een slechte afstemming tussen eisen en kenmerken van de (werk)omgeving en de capaciteiten en de behoeften van het individu.

Om te bepalen hoe het met het stressniveau binnen uw organisatie gesteld is, kunt u kijken naar een aantal factoren:

  • Ziekteverzuim: Het ziektepercentage staat in elk jaarverslag, maar heeft u ooit een nader onderzoek gedaan naar de aard van het ziekteverzuim binnen uw organisatie? Personeel kost geld, ziek personeel kosten een vermogen. Het loont om hier nader onderzoek naar te (laten) doen.
  • Medewerkertevredenheid: Hoe peilt u binnen uw organisatie de tevredenheid van uw medewerkers? Is uw medewerker ook buiten de werkomgeving een spreekbuis voor zijn bedrijf? Hoe worden de “nevenactiviteiten” die door het bedrijf worden georganiseerd, bezocht door medewerkers?
  • Arbeidssatisfactie: Is er sprake van voldoende uitdaging? Welke acties onderneemt u ten behoeve van het boeien en binden van uw medewerkers? Krijgt de medewerker de ruimte om zijn talenten te benutten?

Ik ben ervan overtuigd dat aandacht een belangrijke factor is die stressverminderend werkt, aandacht voor het individu in een organisatie. Als iets in het individu verandert (positief of negatief), heeft dit gevolgen voor de organisatie.

Graag ontmoet ik u in een persoonlijk gesprek om te bezien wat Resi Penders Counseling en Business Support op dit gebied voor u kan betekenen. Bijvoorbeeld door een nadere analyse van het ziekteverzuim, of diepteonderzoek naar medewerkertevredenheid en arbeidssatisfactie. Op individueel- niveau kan ik uw medewerkers begeleiden als stresscounselor of een rol spelen op het gebied van individuele competentieontwikkeling. Lees hierover meer door te klikken op de link.

Webdesign: Thijs van Bree