Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

Externe Coach/Vertrouwenspersoon: klankbord voor management en medewerker

Extern Coach

Binnen een bedrijf kunnen medewerkers op diverse manieren begeleid worden: door directe begeleiding in het dagelijkse werk of coaching als vorm van personeelsontwikkeling. Dat kan in loopbaanbegeleiding, maar ook in dialoog over de werkvreugde en/of beroepsproblemen. Voor deze laatste vorm van coaching is het goed om terug te vallen op een externe coach. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, of het onderwerp lastig is en niet geschikt om met een andere medewerker (interne coach) te bespreken. Kiezen voor de inzet van een extern coach als intermediair tussen bedrijf/management en medewerker biedt voor beide partijen een uitkomst. Behoud van een goede werknemer of op een goede wijze afscheid nemen van elkaar levert energie en bespaart kosten.

Vertrouwenspersoon

Het kenmerk van een vertrouwenspersoon is dat deze op geen enkele wijze verbonden is met het managementniveau in de organisatie, want dat zou een directe of indirecte afhankelijkheidsrelatie veronderstellen. Onafhankelijkheid en distantie bevorderen de creativiteit en de effectiviteit van de vertrouwenspersoon in zijn handelen ten behoeve van de medewerker. In met name middelgrote en kleine bedrijven strekt het dan ook tot aanbeveling om de vertrouwenspersoon extern in te huren.

Door de medewerker de ruimte geven met zijn problemen te komen en een en ander in de juiste verhoudingen ten opzichte van de organisatie te plaatsen, ontstaat een win-win situatie.

In de vorm van een spreekuur of opdracht op incidentele basis vervul ik mijn diensten als vertrouwenspersoon.

Webdesign: Thijs van Bree