Resi Penders Counseling & Business Support
 
         

(Juridisch) Secretariële en administratieve dienstverlening

Kenmerkend voor kleinere en middelgrote bedrijven/kantoren is dat de bezetting in de ondersteunende afdelingen meestal net voldoende is om de werkzaamheden tijdig uit te voeren. Dit kan een probleem worden op het moment dat er door ziekte, zwangerschap, vakantie en/of andere omstandigheden een persoon op het secretariaat of de administratie uitvalt. Dit heeft dan
grote gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. Collega’s zijn vaak zelf top-belast, zodat overnemen van taken en activiteiten een probleem vormt.

Herkent u dit voor uw organisatie? Dan biedt Resi Penders Counseling & Business Support een oplossing!

Meer dan 20 jaar ben ik werkzaam geweest in de juridische en zakelijke dienstverlening. In diverse functies op (juridisch)
secretarieel en administratief
gebied heb ik de operationele procesgang van organisaties in het MKB leren kennen en ben
daardoor van vele markten thuis en multi inzetbaar.

Door deze dienstverlening wil ik voeling houden met de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Dit stelt mij in staat om mijn
adviespraktijk als sparringspartner voor  management en individuele medewerker beter uit te oefenen.

Directe, persoonlijke inzet in diverse branches is daarbij mijn sterke punt. Ik voel me thuis in zowel de profit als non/not for profit markt. Deze activiteiten kunnen op projectbasis en part-time worden uitgevoerd.

Webdesign: Thijs van Bree